WTTD 2022 – SVETOVÝ DEŇ STOLNÉHO TENISU

„PEACE ON THE TABLE – MIER ZA STOLOM“

 1. PRAVIDLÁ ÚČASTI
  Nahraj nám fotografiu, ako si vy predstavujete „Peace on the table – Mier za stolom“. Môže to byť zachytenie hry za stolom, pri tréningu, použitie rôznych kostýmov pri hre, hra rôznych vekových kategórii, ale aj obrázok, kresba, grafika s tematikou WTTD 2022 „Peace on the table“. Fantázii sa medze nekladú. 😊

Víťazom sa stane tá fotografia, ktorá bude mať najväčší počet hlasov – likov.
Zaslané fotografie musia mať obsahové zameranie na súťažnú tému:

• Fotografie: „Peace on the table – Mier za stolom“.
Technické podmienky: obrázky jpg. (odporúčané) alebo png, max. 5MB, min. 1920×1080 px
Zapojiť sa môže každý, kto vloží fotografiu (obrázok) v čase od 01.03.2022 do 12.04.2022 na webovú stránku https://www.sraketoudoskoly.sk/hlasuj/
Všetky zaslané fotografie budú pripravené na verejné hlasovanie formou „lajku“. Akonáhle sa súťaž spustí, bude povolené zdieľanie príspevkov. Započítavať sa budú iba „lajky“ ktoré budú pri príspevkoch na stránke https://www.sraketoudoskoly.sk/hlasuj/ a od 4.4.2022 aj na FB https://www.facebook.com/media/set?vanity=1381143408784601&set=a.3341568019408787 – zarátané budú iba hlasy s ikonkou 👍
Verejné hlasovanie v termíne od 01.04. – 12.04.2022 do 10:00 hod.
Jeden účastník môže do súťaže zaslať jednu fotografiu. Víťazom sa stane fotografia, ktorá získa najviac „lajkov“ pri zrátaní hlasov z https://www.sraketoudoskoly.sk/hlasuj/ a FB stránky SSTZ z albumu Svetový deň stolného tenisu 2022 hlasovanie – https://www.facebook.com/media/set?vanity=1381143408784601&set=a.3341568019408787 – zarátané budú iba hlasy s ikonkou 👍

HLAVNÉ DÁTUMY:
Zasielanie fotografií: 01.03.2022 – 12.04.2022
Spustenie súťaže – lajkovanie: 01. apríla 2022
Ukončenie súťaže: 12. apríla 2022 o 10:00 hod.
Vyhlásenie víťazov 13. apríla 2022
V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť na mail info@sraketoudoskoly.sk

 1. ODMENY:

KATAGÓRIA KOLEKTÍV (tím) – školy, kluby, občianske združenia a pod., ktoré majú pridelené IČO
• 1. miesto – Stolnotenisový stôl s raketami, sieťkou a loptičkami.
• 2. miesto – Loptičky, 6 ks rakiet, reklamné predmety „S raketou do školy“.
• 3. miesto – Reklamné predmety „S raketou do školy“, kniha Stolnotenisová mapa
• 4. – 10. miesto – Reklamné predmety „S raketou do školy“.

KATEGÓRIA JEDNOTLIVCI
• 1. miesto – Reprezentačná výbava v hodnote 100€ – tričko, krátke nohavice, športová taška a uterák.
Reklamné predmety „S raketou do školy“.
• 2. miesto – Tréningové tričko, loptičky, raketa, reklamné predmety „S raketou do školy“.
• 3. miesto – Tréningové tričko, reklamné predmety „S raketou do školy“.
• 4. – 10. miesto – Reklamné predmety „S raketou do školy“.

 1. ÚČASŤ V SÚŤAŽI
  Účastníkom súťaže môže byť každý registrovaný stolný tenista, aj priaznivec stolného tenisu. Pri kolektívoch oficiálne uznaná a zapísaná organizácia, ktorá má pridelené IČO. Účasť v súťaži je bezplatná, nie je potrebné zaplatiť žiaden vklad. Z účasti sú vylúčení štatutárni zástupcovia organizátorov, členovia Výkonného výboru, pracovníci sekretariátu SSTZ a ČAST a kontrolór SSTZ, a pod. Účasťou v súťaži dáva účastník súhlas s týmito podmienkami súťaže.
 2. VYHODNOTENIE SÚŤAŽE
  Víťazom sa stane tá fotografia, ktorá získa v termíne od 01.04.2022 – 12.04.2022 na webovej stránke https://www.sraketoudoskoly.sk/hlasuj/ a z FB SSTZ albumu Svetový deň stolného tenisu 2022 hlasovanie – https://www.facebook.com/media/set?vanity=1381143408784601&set=a.3341568019408787 najviac lajkov. Zarátané budú iba hlasy s ikonkou 👍
  V každej kategórii bude odmenených prvých desať miest podľa počtu lajkov. Ceny výhercom budú zaslané poštou do 14 dní od ukončenia súťaže.
 3. ZMENY V SÚŤAŽI
  Zámerom organizátorov je postupovať pri priebehu súťaže podľa týchto súťažných podmienok. V prípade nepredvídateľných okolností, ktoré môžu mať priamy vplyv na priebeh súťaže, si však organizátori vyhradzujú právo súťaž na nevyhnutnú dobu pozastaviť, prípadne upraviť pravidlá tak, aby tieto okolnosti boli odstránené a súťaž mohla prebehnúť pri dodržaní zásady objektívnosti.
 4. SÚHLASY
  Účasťou v tejto súťaži účastníci dávajú súhlas s týmito súťažnými podmienkami, ako aj so spracovaním a zverejnením poskytnutých údajov organizátormi súťaže. Odmeny víťazom súťaže môžu podľa vôle organizátorov byť odovzdané verejne, víťazi a odovzdanie môže byť zverejnené na internetovej a facebookovej stránke organizátorov a môže byť vyhotovená a zverejnená fotodokumentácia. Súhlas so spracovaním osobných údajov môžu účastníci odvolať písomne na adrese príslušného organizátora súťaže.

Na právne vzťahy neupravené týmito pravidlami sa primerane vzťahujú ustanovenia vnútorných predpisov organizátorov.

V Bratislave, 18.02.2022