AKO SA ZAPOJIŤ

Stolný tenis do škôl 2021

Ktorákoľvek základná škola na území Slovenska sa môže požiadať o zapojenie sa do projektu podaním žiadosti, ktorá je zverejnená na tejto webowej stránke www.sraketoudoskoly.sk ako aj na stránke www.sstz.sk. Na základe predložených žiadostí bude vybraných 18 škôl, kde sa v roku 2021 show uskutoční, 6 na východnom Slovensku, 6 na strednom a 6 na západnom Slovensku. Na schválenie projektu nie je právny nárok. SSTZ si vyhradzuje právo na zmenu projektu či jednotlivých časti, prípadne jeho zrušenie. V tomto ročníku bude kladený dôraz na samotnú aktivitu a kreativitu školy, čo znamená, že každá škola by svojimi aktivitami smerom k show mala čo najviac zaujať a presvedčiť, prečo vybrať práve ju a jej žiakov. Foto dokumentácia, prípadne iné mediálne výstupy školy sú je súčasťou žiadosti o zapojenie sa do projektu.