SSTZ pripravil odbornú publikáciu pre vedúcich záujmových útvarov na školách

Stolný tenis do väčšieho vrecka

Slovenský stolnotenisový zväz v roku 2018 za účelom podpory stolného tenisu na školách pripravil úplne novú 60 stranovú publikáciu “Stolný tenis do väčšieho vrecka”. Autorský kolektív pod vedením RNDr. Marty Brúderovej tvorenými odborníkmi SSTZ podal vedúcim záujmových útvarov na školách pomocnú ruku vedúcim pri vedení stolnotenisového krúžku.

Aktuálne poznatky v oblasti metodiky stolného tenisu

Nachádzajú sa v nej najnovšie poznatky a trendy v oblasti metodiky výučby či úderovej techniky. Obsahuje tiež základnú terminológiu, vzory tréningovej jednotky, možnosti testovania herných zručností. Významnú časť tvoria kapitoly o zložkách športového výkonu – technická, kondičná, taktická a psychologická príprava. Dôležitou súčasťou je aj kapitola o výžive a pitnom režime mladého stolného tenistu. Publikácia obsahuje množstvo farebných fotografií a herných vzorov.

Pomôže rozvoju stolného tenisu na školách

Je jednou zo súčastí podporných aktivít na podporu stolného tenisu na školách, ktorý SSTZ spustil pilotne na jeseň roku 2018 v pätnástich mestách a obciach po celom Slovensku v rámci projektu Stolný tenis do škôl 2018 v súlade so schválenými programovými prioritami. Je určená najmä /ale nielen/ pre vedúcich záujmových útvarov na škole.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *