Levický stolný tenis s unikátnym knižným klenotom

Len máloktorý klub na Slovensku sa môže pochváliť publikáciou kronikárskeho typu ako je tomu v prípade STK Levice. Jej autor Rudolf Székely v publikácii s názvom „Môj tanec s bielou loptičkou“ na 720 stranách približuje a mapuje storočnú históriu levického stolného tenisu v období 1918 – 2018.

Obdiv si rozhodne zaslúži už na pohľad

Ako nadšenec histórie všeobecne a v oblasti stolného tenisu zvlášť som si nemohol ujsť príležitosť v nej zalistovať ihneď po jej doručení priamo od autora. Už pri pri prvom dotyku mi bolo zrejmé, že autor si zaslúži obdiv aj za jej vonkajšiu formu. Drahší variant tvrdej kartónovej obálky a šitej väzby naznačujú, že publikácia bude slúžiť čitateľovi v neporušenom stave po mnoho rokov. Nakoniec, publikácia tohto typu si to rozhodne zaslúži, a treba povedať, že to rozhodne nie je kniha, ktorú prečítate za jeden večer.

Tak podrobnú publikáciu som v rukách ešte nedržal

Do svojej stolnotenisovej poličky si postupne ukladám všetky dostupné knižné monografie v oblasti stolného tenisu, ktoré na Slovensku vyšli, či už odborné alebo mapujúce históriu klubov a regiónov. Musím priznať, že takto podrobne spracovanú publikáciu regionálneho typu zo Slovenska som však v rukách ešte nedržal. Oceňujem tiež, že prvých cca 15 strán je venovaných všeobecne histórii svetového a slovenského stolného tenisu, čo čitateľovi prináša kvalitný základ pre ďalšie pochopenie niektorých súvislostí. Následne sa dozvie o dianí v regióne rok po roku. A keďže sám sa obdobným aktivitám vo voľnom čase tiež venujem, viem koľko práce muselo dať autorovi zohnať napr. okresné rebríčky zo štyridsiatych rokov minulého storočia. Súčasný čitateľ by možno privítal plnofarebnú tlač, no táto alternatíva by pravdepodobne posunula jej cenu do iných čísel. Autorovi patrí za jej prípravu a realizáciu /odhadujem viac ako 10 rokov/ jedno veľké uznanie. Nám ostatným ostáva len dúfať, že sa na Slovensku existuje viac takýchto zanietených ľudí, ktorých práca v oblasti mapovania histórie regiónov má neoceniteľnú historickú hodnotu.

-daf-

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *