VÝSLEDKOVÝ SERVIS

Na tomto mieste sú uvádzané priame odkazy na stolnotenisové školské ligy kreované v súlade s minimálnymi štandardmi súťaží schválených výkonným výborom Slovenského stolnotenisového zväzu. Po splnení týchto štandardov je uvedená súťaž oficiálnou stolnotenisovou súťažou SSTZ.

ZÁPADNÉ SLOVENSKO
Malacky – http://mskmalacky.sk/skolska-liga/
Pezinok – http://www.stkpk.sk/index.asp?static=pezinskaLiga

STREDNÉ SLOVENSKO
Žiar nad Hronom – https://www.kstzbb.sk/skolske-ligy/a2019-2019/ziar-nad-hronom/

VÝCHODNÉ SLOVENSKO
Humenné – https://www.sksthe.sk/humenska-skolska-stolnotenisova-liga/
Košice – http://www.cvckosice.sk/275/
Trebišov – https://cvctrebisov.webnode.sk/novinky/