VÝSLEDKOVÝ SERVIS

Na tomto mieste sú uvádzané priame odkazy na stolnotenisové školské ligy kreované v súlade s minimálnymi štandardmi súťaží schválených výkonným výborom Slovenského stolnotenisového zväzu. Po splnení týchto štandardov je uvedená súťaž oficiálnou stolnotenisovou súťažou SSTZ.

ZÁPADNÉ SLOVENSKO
Malacky propozície 2021
Pezinok
Topoľčany
Bošany
Nitra
Šurany

STREDNÉ SLOVENSKO
Žiar nad Hronom
Vrútky
Považská Bystrica

VÝCHODNÉ SLOVENSKO
Humenné
Košice
Trebišov
Vranov nad Topľou
Krompachy
Michalovce