Zásady ochrany osobných údajov

Tento web používa cookies – malé textové súbory, ktoré sú umiestnené na vašom počítači, aby sme mohli poskytnúť lepšiu používateľskú skúsenosť. Všeobecne platí, že cookies sú používané na udržanie užívateľských preferencií, uchovávanie informácií o veciach ako sú nákupné vozíky, a poskytnúť anonymizované údaje o sledovaní aplikácií tretích strán, ako je Google Analytics. Spravidla zlepšia cookie vaše prehliadanie webu. Ak si cookie neželáte používať môžete ich ukladanie zakázať (nie len na týchto stránkach ale aj na ostatných). Najúčinnejší spôsob, ako to urobiť, je zakázať súbory cookie vo vašom prehliadači. Odporúčame preštudovať nápovedu prehliadača alebo si preštudovať špecializované stránky s problematikou cookies pre webové stránky, ktorá vám poskytne vodítko pre všetky moderné prehliadače.

Spracovanie osobných údajov

Prevádzkovateľ webstránok spracúva osobné údaje návštevníka poskytnuté v rozsahu: meno, priezvisko a email, identifikačný kód, vyplnených pri odosielaní kontaktného formulára v zmysle aktuálneho znenia zákona na ochranu osobných údajov (zákon NR SR 18/2018 Z.z.) z dôvodu identifikácie odosielateľa. Za správnosť poskytnutých údajov zodpovedá návštevník. Návštevník má právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania. Žiadne ďalšie práva kupujúceho nie sú v zmysle zákona dotknuté alebo inak obmedzené. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov sa predpokladá, že údaje nebudú poskytnuté a sprístupnené tretím stranám. Osobné údaje zákazníka budú uchovávané po dobu piatich rokov.