NAJČASTEJŠIE OTÁZKY

Akú tradíciu má stolný tenis vo svete?

Stolný tenis je celosvetovo jedným z najrozšírenejších športových odvetví. Medzinárodná stolnotenisová federácia ITTF aktuálne združuje 222 členských federácií, počtom registrovaných stolných tenistov sa pravdepodobne radí na prvé miesto vo svete. Na Slovensku má stolnotenisové hnutie dlhoročnú a silnú tradíciu, keďže Československá table tenisová asociácia bola v roku 1925 jednou zo zakladajúcich členov ITTF.

Kedy je vhodné začať?

Na túto otázku neexistuje jednoznačná odpoveď. Stolný tenis je celoživotným športom a môžete sa pre neho ako športovú aktivitu rozhodnúť kedykoľvek. Je však pravdou, že pokiaľ sa bavíme o výkonnostnom, resp. vrcholovom športe, je vek medzi 6. až 9. rokom dieťaťa ideálny. Je odbornými štúdiami preukázané, že po 12 roku dieťaťa sa potrebná motorika pre zvládnutie jemnej stolnotenisovej techniky nadobúda obťažnejšie. Nie je taktiež nič výnimočné ak sa stolnému tenisu v rámci predprípravy venujú primeranou formou hier už deti v predškolskom veku. U každého dieťaťa sú však jeho schopnosti individuálne, odporúčame Vám preto o tejto otázke poradiť sa s našimi trénermi.

Zvládnem ho aj vo vyššom veku?

Tento šport je jeden z mála, v ktorom športovec dosahuje vysokú kvalitatívnu úroveň aj vo vyššom hráčskom veku. Presviedča o tom tak dlhoročná slovenská mužská jednotka Ľubomír Pištej ako aj aktuálna olympionička Eva Ódorová. Dôkazom toho je aj neustále na sile naberajúce veteránske hnutie na podujatiach ako majstrovstvá Európy a Sveta veteránov či iných obdobných turnajov.

Je tento šport vhodný pre dievčatá?

Samozrejme že áno. Stolný tenis je nekontaktným individuálnym športom hrajúci sa výlučne v indoorových podmienkach s predpísanou teplotou. Aj napriek jeho vysokej individuálnosti poskytuje tiež mimoriadne spoločenské prostredie pri súťažiach družstiev a jednotlivých turnajov. Dievčatá spravidla dosahujú výraznejšie úspechy ako chlapci a z hľadiska štruktúry bodovacieho systému a potreby získavania bodov sa im tak už od najmenšieho veku naskytá možnosť cestovať nie len po celom Slovensku.

Akú záruku kvality tréningového procesu mládeže môžem očakávať?

Všetci naši tréneri mládeže majú potrebné trénerské vzdelanie a sú zároveň aj aktívnymi hráčmi. Dvaja z nich sú poslucháčmi štúdia trénerov už tretieho kvalifikačného stupňa a aktuálne úspešne zvládli všeobecnú časť rozsiahleho štúdia na trénerskej akadémii Fakulte telesnej výchovy a športu v Bratislave. Všetky nadobudnuté poznatky a súčasné trendy sa preto snažíme zapracovať aj do tréningových plánov mládeže. Súčasne Vám poradíme aj s výberom čo najvhodnejšieho stolnotenisového vybavenia v závislosti od veku či individuálnych herných daností a vlastností hráča, najmä výberom driev, poťahov či iného vybavenia.

Zvládnem to po finančnej stránke?

Aj stolný tenis ako každý iný šport si vyžaduje určité finančné prostriedky, ktoré musia zväčša rodičia na športové aktivity svojich detí vynaložiť. Je preto realitou, že pri kúpe kvalitného dreva, poťahov, obuvi či iného hráčskeho vybavenia je potrebné počítať s určitými výdavkami. Na rozdiel od iných športov je však táto miera náročnosti pomerne prijateľná. Aj napriek tomu sa však bezplatným zapožičaním potrebného stolnotenisového vybavenia snažíme podporiť čo najviac detí do tréningových a súťažných aktivít.

-daf-