Informácia o spustení novej webovej stránky SSTZ www.sraketoudoskoly.sk

Slovenský stolnotenisový zväz v súlade so svojimi programovými prioritami na úseku rozvoja stolného tenisu a školského športu spúšťa úplne nový webový portál www.sraketoudoskoly.sk. Uvedená stránka bude prioritne zameraná na aktivity masového charakteru, podporu stolného tenisu na školách, publikačnú činnosť ako aj ďalších projektov SSTZ.

Na uvedenej stránke tak budú napr. k dispozícii komplexné informácie o úspešnom projekte SSTZ Stolný tenis do škôl, ktorý bol po prvýkrát spustený v roku 2018, informácie ako sa môžu školy do tohto projektu zapojiť, čo tento projekt pre jednotlivé školy prináša pre samotnú školu ako aj jej žiakov.

Súčasťou stránky budú aj podporné a vzorové dokumenty vrátane právnych dokumentov potrebných pre založenie nového stolnotenisového krúžku, ako aj ďalšie informácie potrebné pre jeho spustenie či odbornú pomoc v spolupráci s niektorým stolnotenisovým klubom v blízkom okolí.

Na jednom mieste bude tiež možné nájsť ucelené informácie o školských stolnotenisových ligách, ktoré SSTZ za splnenia minimálnych štandardov povýšil na oficiálne súťaže SSTZ, vrátane odkazov na kompletný výsledkový servis.

Súčasťou masových aktivít SSTZ sú aj projekty ako je napr. Svetový deň stolného tenisu, či ďalšie obdobné podujatia, keďže SSTZ tak ako v minulom roku aj tentokrát podporí viaceré kluby a subjekty, ktoré prejavili záujem pomôcť pri popularizácii stolného tenisu konkrétnych a reálnych aktivít.

K dispozícií bude taktiež funs katalóg či jednotlivé logá na stiahnutie. V týchto sekciách budú pridávané drobné funs predmety, informačné materiály a brožúry, ktoré budú voľné na stiahnutie tak, aby sme zabezpečili ich čo najväčšiu dostupnosť pre každého nadšenca stolného tenisu.

Určite nezanedbateľnou súčasťou tejto webovej stránky budú informácie o publikačnej činnosti v oblasti stolného tenisu, a to nie len činnosti SSTZ ale aj ďalších subjektov ako napr. publikácií krajských stolnotenisových zväzov, klubovej publikačnej činnosti či podpore odborných publikácií.

Stránka je po spustení v pilotnej prevádzke, jednotlivé informácie sa budú postupne aktualizovať a dopĺňať. Všetky potrebné informácie pre zapojenie sa do pripravovaných projektov pre rok 2019 budú verejnosti včas vopred oznámené. Už teraz však môžeme prezradiť, že pre rok 2019 je napr. v pláne pokračovanie projektu Stolný tenis do škôl, v príprave sú aj projekty podpory publikačnej činnosti či ďalšie projekty na podporu masového a školského športu.

Veríme, že Vás táto nová stránka zaujme a osloví. Súčasne prosíme tak odbornú ako laickú stolnotenisovú verejnosť o akékoľvek vecné pripomienky a námety tak, aby sme ju mohli do budúcna neustále vylepšovať a skvalitňovať.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *